Prin proteze dentare înțelegem structuri protetice mobile sau mobilizabile care înlocuiesc dinții lipsă. Apelăm la proteze dentare atunci când nu mai avem suficienți dinți care să sprijine o restaurare protetică fixă.

Lucrarea metalo-ceramică este indicată pentru restaurarea morfologiei și funcționalității coronare a dinților frontali sau laterali afectați de diferite leziuni (leziuni carioase, leziuni traumatice, abraziune etc.), pentru corectarea anomaliilor coronare de formă, volum, culoare, cât și din punct de vedere protetic, ca element de agregare a punților dentare parțiale, ca element de ancorare a protezelor parțiale scheletate, ca elemente de menținere a dinților mobilizabili irecuperabili și în tratamentul de echilibrare ocluzală.

Lucrările pe suport de zirconium nu cauzează niciun fel de alergie în contact cu țesuturile moi ale cavității bucale și nici nu colorează țesuturile dentare.

Atunci când caria dentară cauzează distrucții de dimensiuni mari, obturațiile dentare nu mai sunt suficiente pentru a asigura o restaurare rezistentă a dinților și se recomandă coroane dentare artificiale.

Dinții care au suferit distrucții trebuie curățați de orice urmă de țesut carios și trebuie pregătiți de medicul dentist sub formă de bont dentar ce va primi coroana dentară artificială. Se realizează o amprentă ce se trimite în laboratorul de tehnică dentară.

În următoarele ședințe se realizează probe pentru a verifica ceea ce s-a realizat de către tehnicianul dentar, se stabilește culoarea pe care o vor avea coroanele dentare și, când totul este perfect, coroanele dentare se fixează prin cimentare.

În Clinica Imadenta se realizează următoarele tipuri de lucrări:

  • Lucrări protetice (coroane, punți dentare) integral ceramice și metalo-ceramice
  • Lucrări protetice din ceramică pe suport de zirconiu
  • Lucrări protetice din materiale nobile, seminobile
  • Fațetări ceramice sau compozite
  • Incrustații din materiale nobile sau ceramică
  • Proteze scheletate clasice sau cu sisteme speciale
  • Proteze și punți pe implanturi
  • Proteze mobilizabile
  • Tratament de echilibrare ocluzală
  • Coroane ceramice pe suport de zirconiu